1998: ”Vetvärt.
44 tyckare och tänkare om vad som - egentligen – är framtidens kunskaper och kompetenser,
och skolans roll”.
På uppdrag av Svenska Kommunförbundet.

Utdrag saknas från denna bok.