2003: ”Tjugotusen timmar”.
Bok om skolföreteelser.
På uppdrag av Skolporten.com i samarbete med Gleerups förlag.

Utdrag saknas från denna bok.