2005: ”Konst och rörpost i dialog”.
Dokumentationsbok om ett stort konstprojekt på Karolinska Sjukhuset i Solna.
På uppdrag av Stockholms Läns Landsting.

Utdrag saknas från denna bok.