2012: "Öppna jämförelser – Grundskola 2012."

Öppna jämförelser – Grundskola 2012". Skrift innehållande analys av framgångsfaktorer för elevers syn på en bra skola och undervisning. Skriften innehåller dels analyserande texter och dels fyra längre intervjuer med lärare, skolchefer och skolledare. De senare är skrivna av mig. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.