CURRICULUM VITAE
ANNA LYTSY

EXEMPEL PÅ ANSTÄLLNINGAR, UPPDRAG OCH PROJEKT 1993 TILL 2019:2023: ”Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter”. Ny utökad och uppdaterad upplaga av faktabok om föräldraalienation, gjord tillsammans med advokat Christina Bergenstein. Norstedts Juridik.

2023: Skrivhandledare på kurs för unga hbtq-personer, på Fenix ungkulturhus i Visby på Gotland. Via Region Gotland.

2022: Litterär mentor åt författare, genom Region Gotlands mentorskapsprogram.

2021: ”Havet är”/”I have seen the sea”. Konstnärlig text på svenska och engelska till fotoutställning med samma namn av fotograf Cecilia Mellberg, visad på bland annat Kalmar konstmuseum och i Visby domkyrka.

2021: Ett större antal föreläsningar/utbildningsdagar utifrån ”Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter” tillsammans med advokat Christina Bergenstein på t ex Svensk Juriststämma, Medlingens dag, Familjerättsdagen, genom Norstedts Juridiks kursutbud etcetera.

2021: Föreläsningar/utbildningsdagar utifrån ”Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter” tillsammans med advokat Christina Bergensten på t ex Svensk Juriststämma 2021, Medlingens dag 2021, Familjerättsdagen 2021 och genom Norstedts Juridiks kursutbud.

2019: "Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter". Faktabok om föräldraalienation, gjord tillsammans med advokat Christina Bergenstein. Norstedts Juridik.

2018: Översättning av boken "Quantum Consciousness: Journey Through Other Realms" av Peter Smith från engelska till svenska (Kvantmedvetandet. En resa genom verkligheter), på uppdrag av Livsenergi, Brafö AB.

2017: Översättning av boken "Dying to wake up. A Doctor´s Voyage into the Afterlife and the Wisdom He Brought Back" av Rajiv Parti med Paul Perry från engelska till svenska (Döden gav mig äntligen livet. En läkares besök i livet efter detta och visdomen han fick med sig tillbaka), på uppdrag av Livsenergi, Brafö AB.

2017: Översättning av boken "Life on Earth: understunding who we are, how we got here, and what may lie ahead" av Mike Dooley från engelska till svenska (Livet på jorden: att förstå vilka vi är, hur vi hamnade här och vad som väntar oss), på uppdrag av Livsenergi, Brafö AB.

2016: Homeparties/events tillsammans med Ami Sundeman utifrån boken "Kosmosdialogerna".

2015: Uppdrag som temadramaturg för föreställningen "Freuds anatomiska teater" av Carolina Frände och Robert Fux på Kungliga Operan. Speltid 5 - 23 maj 2015.

2015: "Kosmosdialogerna. En intervju med universum". Bok tillsammans med Ami Sundeman där jag gör journalistiska intervjuer med Kosmos, som är vad Ami kallar den universella intelligens som kommunicerar genom henne. Livsenergi/Massolit förlag.

2012: "I den existentiella kunskapsförmedlingens tjänst", personporträtt av Christer Jonson i boken "Bilden Bokstaven Boken. Att förvalta en tradition", om honom och hans bokformgivargärning. Atlantis.

2012: Språklig bearbetning av akademisk text i boken "Utmärkt undervisning. Framgångsfaktorer i svensk och internationell belysning" av Jan Håkansson och Daniel Sundberg. Linnéuniversitetet/Natur och kultur.

2012: "Öppna jämförelser – Grundskola 2012". Skrift innehållande analys av framgångsfaktorer för elevers syn på en bra skola och undervisning. Skriften innehåller dels analyserande texter och dels fyra längre intervjuer med lärare, skolchefer och skolledare. De senare är skrivna av mig. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

2011: Skrivcoaching åt författarna Monika Thelin och "Alinne" när de arbetade med sin bok "Tystnaden bryts. En sann berättelse om livet och psykoterapi". Carlssons förlag.

2011: "Utanför vanligheten". Intervjubok med tio personer med neuropsykiatriska funktionsvarianter som t ex ADHD och Aspergers syndrom. Boken innehåller även texter som de medverkande skrivit själva, oftast med stöd av mig. Foto: Bobo Lindblad. På uppdrag av föreningen Attentuon, KVF-regionen.

2011: "Öppna jämförelser – Grundskola 2011". Skrift innehållande analys av framgångsfaktorer för elevers resultat i matematik. Skriften innehåller dels analyserande texter och dels fem längre intervjuer med lärare, skolchefer, skolledare och NCM. De senare texterna är skrivna av mig. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

2009: “Analys. Öppna jämförelser. Konsten att nå resultat - erfarenheter från framgångsrika skolkommuner”. Skrift innehållande analys av framgångsfaktorer för styrning och ledning av skolan. Skriften innehåller dels analyserande texter och dels sju intervjuer med skolchefer och skolledare. De senare är skrivna av mig. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

2009: “Fru Freud och jag - en historia om begär”. Roman om kärlek, begär och psykoanalys. Normal Förlag.

2009: “Muramaris - en kärlekshistoria”. Bok i text och bild om Ellen von Hallwyl och Johnny Roosval och deras Villa Muramatis på Gotland. Tillsammans med fotograf Håkan Hollström. Sivart Förlag.

2009: “Att växa har ett pris. Skolportens årsbok 2009”. Intervjubok med 20 forskare utifrån deras färska doktorsavhandlingar om skola och lärande. Foto: Melker Dahlstrand. Jag var bokens redaktör, samt skrev tio av de 20 intervjutexterna. På uppdrag av Skolporten.com.

2008: ”Man måste tycka om dem! Skolportens årsbok 2008”. Intervjubok med 20 forskare utifrån deras färska doktorsavhandlingar om skola och lärande. Foto: Melker Dahlstrand. På uppdrag av Skolporten.com.

2008: ”Ulrikas sista strid”. Bok/uppföljare till ”Den tusende gången”, om Ulrika Olsons liv. På uppdrag av Frank Förlag.

2007: ”Att anta utmaningen. Skolportens årsbok 2007”. Intervjubok med 20 forskare utifrån deras färska doktorsavhandlingar om skola och lärande. Foto: Melker Dahlstrand. På uppdrag av Skolporten.com.

2006: ”Ett annat ansikte”. Intervjubok med unga människor med kraniofaciala missbildningar. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin. På uppdrag av Nationella nätverket för psykosocialt stöd till personer med avvikande utseende samt Nordisk förening för funktionshinder och oral hälsa.

2006: ”Hur betygsätta en verkstad? Skolportens årsbok 2006”. Intervjubok med 20 forskare utifrån deras färska doktorsavhandlingar om skola och lärande. Foto: Melker Dahlstrand. På uppdrag av Skolporten.com.

2005: ”Konst och rörpost i dialog”. Dokumentationsbok om stort konstprojekt på Karolinska Sjukhuset i Solna. På uppdrag av Stockholms Läns Landsting.

2005: Vikariat på Dagens Nyheters Insidan under maj och juni. Jag gör bland annat en ”miniserie” om sexuella fantasier.

2004: ”Dåligt ställt. Barns röster om ekonomisk utsatthet”. Intervjubok om barnfattigdom i Sverige idag. På uppdrag av Rädda Barnen.

2003: ”Tjugotusen timmar”. Bok om skolföreteelser. På uppdrag av Skolporten.com i samarbete med Gleerups förlag.

2003: ”Den tusende gången”. Bok om Ulrika Olsons liv och konsekvenserna av den incest hon utsattes för som barn. På uppdrag av Bokförlaget DN.

2001. Projektanställning på Dagens Nyheter, Insidan, för att genomföra artikelserien "Barnen" tillsammans med ytterligare två journalister.

2000: Artikelserie ”Familjen” på Dagens Nyheters Insidan, om (o)möjligheten att få ihop ekvationen barn, jobb och kärlek. Frilansuppdrag i samarbete med anställda journalister.

1999: ”Större än du nånsin tror”. Intervjubok med lärandeforskare om deras vision om skolan. Foto: Cecilia Mellberg. På uppdrag av Svenska Kommunförbundet/Skolporten.com.

1998: ”Vetvärt. 44 tyckare och tänkare om vad som - egentligen – är framtidens kunskaper och kompetenser, och skolans roll”. Jag var redaktör och författare till en del av bokens texter. På uppdrag av Svenska Kommunförbundet.

1993-2003: Ett stort antal vikariat, de första åren som allmänreporter och därefter som kulturredaktör på Gotlands Tidningar.

2000-2004: Återkommande medarbetarskap på Tidningen Vi, framför allt med större temaarbeten om skolan, men även med porträtt.

1999-2001: Återkommande medarbetarskap på Dagens Nyheters kulturredaktion, framför allt på barnkultursidorna, med artiklar och krönikor.

1997: ”Genom ön”. Roman utgiven på Bonnier Alba.

1995: "Fyra drömmar i kyrkan", textdelen (att lyssna på i hörlurar) av ljudskulpturen "Syner". Text och uppläsning Anna Lytsy. Skulptur: Birgitta Silfverhielm. Gustaf Vasa kyrka. Från utställningen "Återkomster. Nutida konst i Stockholms kyrkor".

1994: "Av-brott!". Text till skulptur av Birgitta Silfverhielm. Från utomhusutställningen "Centrum" på södra Järvafältet, arrangerad av Konsthögskolan i Stockholm.

1993: "Jämförande embryologi", textdelen (tryckt och att lyssna på i hörlurar) av installationen/skulpturen "Återkomst". Text och uppläsning: Anna Lytsy. Skulptur: Birgitta Silfverhielm. Från utställningen "Kropp", med verk av elever vid Konsthögskolan i Stockholm på Malmö konsthalls annex, samt därefter på Konsthallen i Kristianstad (1996) samt på Läkemedelsverket i Uppsala.EXEMPEL PÅ UPPDRAGSGIVARE GENOM ÅREN:(i bokstavsordning)
Accent, Attention, Auris, Bang, Barn och Cancer, Bokförlaget DN, Campus, Chili, Dagens Media, Dagens Nyheter, DIK-forum, Frank förlag, Fönstret, Föräldrar och Barn, Gotlands Tidningar, Gustavsbergs församling, Journalisten, Kamratposten, Landstingsförbundet, Lantliv, Livsenergi, Lärarnas Tidning, Månadsjournalen, Nationella nätverket för psykosocialt stöd till personer med avvikande utseende, Nordisk förening för funktionshinder och oral hälsa, Normal förlag, Pedagogiska Magasinet, Ottar, Residence, Rädda Barnen, Skolporten.com, Skärgårdsliv, Stadsbiblioteket Umeå, Stockholms Läns Landsting, Svenska EFS-rådet, Svenska Kommunförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting, Tur och Retur, Vi.

EXEMPEL PÅ FÖREDRAGS-, MODERATOR- OCH UNDERVISNINGSUPPDRAG:Skrivhandledare på kurs för unga hbtq-personer i Visby på Gotland, genom Region Gotland 2023, Litterär mentor åt författare, genom Region Gotland 2022, Föreläsningar/utbildningsdagar utifrån ”Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter” tillsammans med advokat Christina Bergenstein på t ex Svensk Juriststämma, Medlingens dag, Familjerättsdagen, genom Norstedts Juridiks kursutbud etcetera 2021,

Events/homeparties tillsammans med Ami Sundeman, utifrån "Kosmosdialogerna", 2015-2016, Framträdande på Almedalsbiblioteket i Visby/Gotland Pride, 2014, Författarbesök/samtal om och utifrån "Fru Freud och jag" på Psykeveckan i Umeå, 2012, Leda framträdande med ett antal av de medverkande i "Utanför vanligheten" på biblioteket i Katrineholm, 2011, Leda seminarium på Bokmässan 2011 utifrån "Utanför vanligheten", tillsammans med fem av bokens tio medverkande, Framträda tillsammans med författaren Maria Zennström på CLT, Café Copacabanas litterarära tisdagsklubb, Stockholm 2011, Delta på Författardagen, arrangerad av Författarcentrum Öst, Stockholm 2010, Mentor för en student vid JMK, Institutionen för Journalistik, medier och Kommunikation i Stockholm, ht 2009, Moderator för föredraget "Bli en framgångsrik skolkommun", Kvalitetsmässan, Göteborg 2009, Föreläsa utifrån böckerna "Den tusende gången" och "Ulrikas sista strid" på biblioteket i Flen 2009, Delta i paneldiskussion om "Fru Freud och jag" under Stockholm Pride 2009, Litteratursamtal om "Fru Freud och jag", Teater Tribunal, Stockholm 2009, Moderator för flera framträdanden om boken "Svenska flicka", Stockholm Pride 2008, Leda seminarium utifrån ”Ett annat ansikte”, Arvsfondsdagarna, Hudiksvall 2007. Modererator för seminariet ”Att skriva liv” åt Normal förlag, Bokmässan, Göteborg 2007. Leda seminarium utifrån ”Ett annat ansikte”, Tandläkarstämman 2006, Stockholm. Delta i seminarium utifrån ”Dåligt ställt”, Almedalen, Gotland 2004. Föreläsa utifrån ”Dåligt ställt”, Rädda Barnen, Stockholm 2004. Föreläsa utifrån ”Den tusende gången, Rädda Barnen 2003, Stockholm. Leda debatt om samtida familjer, Pridefestivalen, Stockholm 2005. Tala inför journalister om att skriva om svåra saker, Bokmässan i Göteborg med flera tillfällen. Undervisa om kreativt skrivande, projektet ”Kulturdialog”, Haninge. Kursledare i journalistiskt skrivande, ABF, Stockholm.UTBILDNINGAR:Certifierad Write Your Self-vägledare. WYS är en traumaanpassad skrivmetod avsedd att ge röst, val och egenmakt åt de skribenter man handleder. Utbildning genom Region Gotland 2023.

Upphovsrätt inom konstnärlig och kreativ verksamhet, 7,5 hp, Stockholms konstnärliga högskola 2021.

Konstnärlig magisterexamen i scen och media/ MFA, degree of master of fine arts in performing arts and media

Konstnärlig magisterexamen i scen och media/degree of master of fine arts in performing arts and media, genom kursen Berättandets vägar, professor Niklas Rådström, Stockholms dramatiska högskola, examen 2016.

Journalisthögskolan i Stockholm, JMK, examen 1993.

Fil. kand. i Litteraturvetenskap, Konstvetenskap och Skapande svenska, Stockholms och Uppsala universitet, examen 1991.

Nyckelviksskolan, grundläggande konstnärlig och hantverklig utbildning, examen 1989.