2011: "Öppna jämförelser – Grundskola 2011. Tema matematik"

Skrift innehållande analys av framgångsfaktorer för elevers resultat i matematik. Skriften innehåller dels analyserande texter och dels fem längre intervjuer med lärare, skolchefer, skolledare och NCM. De senare texterna är skrivna av mig. På uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.