2004: ”Dåligt ställt. Barns röster om ekonomisk utsatthet”.
Intervjubok om barnfattigdom i Sverige idag.
På uppdrag av Rädda Barnen.

Utdrag saknas från denna bok.